หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ภารกิจของแอดมินโรงเรียน

Exercise for School-Admin  :  ภารกิจของแอดมินโรงเรียน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Port let : งานของ admin
1. การสร้างโปรไฟล์บุลากร
***เลือกที่ user profile เพื่อเพิ่มข้อมูลบุคลากร

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือก user profile เลือก กลับ(ด้านบน) แล้วเลือก ค้นหา แล้วเลือกรายชื่อบุคลากรที่ต้องการแก้ไข

***เลือกที่ multi user upload เพื่อเพิ่มข้อมูลเป็นกลุ่ม(ใช้ excel 2010 ในการทำไฟล์ data

++++++++++++++++
2. การเพิ่ม-แก้ไข-ลบ ผู้ใช้งาน
ในการกำหนดสิทธิ์ให้บุคลากรเข้าใช้ระบบ  ต้องสร้าง user account  ให้ก่อน
การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบกลุ่ม(ทีละหลายคน)

++++++++++++++++
3. การกำหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชา
++++++++++++++++
4. การกำหนดบทบาทหน้าที่พิเศษ
++++++++++++++++
5. การกำหนดเลขหนังสือราชการให้กับโรงเรียน

++++++++++++++++


1 ความคิดเห็น:

  1. อยากทราบวิธีกำหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชา ของหัวหน้ากลุ่มบริหารต่างๆค่ะ
    เพราะตอนเลือกเพิ่มบุคคล คลิกเข้าไปแล้วแต่ไม่มีรายชื่อให้เลือกค่ะ
    จากโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี

    ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ