หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ

ป่าอันอุดมในสวนสมุนไพร
ผมได้มีโอกาสไปนำนักเรียนชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์และชุมนุมยุวชนรักษ์พลังงาน  ไปทัศนศึกษาดูงานที่สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 21-22 ม.ค. 53 ณ จังหวัดระยอง  ...ที่นั่นมีการจัดหมวดหมู่สมุนไพรให้เราได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการศึกษามากครับผลของดอกจำปา ซึ่งหาดูได้ยากเต็มที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น