หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ

ป่าอันอุดมในสวนสมุนไพร
ผมได้มีโอกาสไปนำนักเรียนชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์และชุมนุมยุวชนรักษ์พลังงาน  ไปทัศนศึกษาดูงานที่สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 21-22 ม.ค. 53 ณ จังหวัดระยอง  ...ที่นั่นมีการจัดหมวดหมู่สมุนไพรให้เราได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการศึกษามากครับผลของดอกจำปา ซึ่งหาดูได้ยากเต็มที

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คืนป่าให้แผ่นดิน

ที่ว่างตามหัวไร่ปลายนา อยากปลูกไม้ยืนต้นมากมายสารพัด  ไม่ว่าจะเป็น สัก ยางนา พยูง ฯลฯ แต่ก็ปลูกป่าอะไรก็ไม่ค่อยสบายใจ เวลาโตแล้วมักสร้างปัญหาให้เจาของที่(เขาว่ากันอย่างนั้น)  ก็เอางี้ละกัน ผมว่าผมจะปลูกยางพารานี่หละ  .....  เติบโตเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในอนาคต เผื่อไว้อีกว่า ลูกหลานจะได้อาศัยประโยชน์จากยาง....ด้วยดีไหม

ปรับแปลงแต่งสวนด้วยหินป่าผางาม


เอาไงกันดีหละกับสวนหย่อมน้อย ๆ รอบ ๆ โรงเรียน  ดูๆ ไปหาจุดสนใจยากมาก หลังจากตกแต่งกิ่งก้าน สาขาของไม้ที่พอมีให้สะอาดตา ก็ได้เวลาปรับแปลงแต่งพื้นที่กัน ....อืม ก็แผ่นหินผาที่มีอยู่รอบ ๆ ป่าโคก ใกล้ ๆ โรงเีรียนนี่ไงหละ  บางทีอาจจะทำให้ดูดีขึ้นบ้างนะ

ป่าคืนชีวิตให้สรรพสิ่ง

ผ่านดิน กลิ่นไออุ่มชโลมโลก