หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ภารกิจของแอดมินโรงเรียน

Exercise for School-Admin  :  ภารกิจของแอดมินโรงเรียน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Port let : งานของ admin
1. การสร้างโปรไฟล์บุลากร
***เลือกที่ user profile เพื่อเพิ่มข้อมูลบุคลากร

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือก user profile เลือก กลับ(ด้านบน) แล้วเลือก ค้นหา แล้วเลือกรายชื่อบุคลากรที่ต้องการแก้ไข

***เลือกที่ multi user upload เพื่อเพิ่มข้อมูลเป็นกลุ่ม(ใช้ excel 2010 ในการทำไฟล์ data

++++++++++++++++
2. การเพิ่ม-แก้ไข-ลบ ผู้ใช้งาน
ในการกำหนดสิทธิ์ให้บุคลากรเข้าใช้ระบบ  ต้องสร้าง user account  ให้ก่อน
การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบกลุ่ม(ทีละหลายคน)

++++++++++++++++
3. การกำหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชา
++++++++++++++++
4. การกำหนดบทบาทหน้าที่พิเศษ
++++++++++++++++
5. การกำหนดเลขหนังสือราชการให้กับโรงเรียน

++++++++++++++++


วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Worksheets for School-CON system

Worksheets  for School-CON system
Worksheet01 ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้ระบบงาน OBEC e-office
url           :  http://portal.obec.go.th 
            ทำความเข้าใจในการ login/logout

Worksheet02  การสร้างบันทึกข้อความ
ภารงาน          : ให้ฝึกสร้างบันทึกข้อความเรื่อง  แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศงาน............(ที่ตนสังกัด).................... ส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน

Worksheet03  :  บันทึกตั้งเรื่อง หรือบันทึกสร้างหนังสือ 

ภารงาน          : ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกตั้งเรื่องเพื่อแจ้งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง                 :  รายงานการอบรมปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สาระสำคัญ     :  สพฐ.มีนโยบายให้มีการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ต.ค.56 เป็นต้นไป และ สพป. กทม. กำหนดให้โรงเรียนเข้ารับการอบรมในวันที่......  และข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม ตามคำสั่งโรงเรียน ตามกำหนด  และได้ดำเนินการจัดระบบงานตามที่ได้รับการอบรม เรียบร้อยแล้ว
หนังสือนำส่ง   : (แนบไฟล์ .pdf)
อ้างถึง             : auto
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน.docx
จึงเรียนมาเพื่อโปรด   ลงนามถึง  สพป.กทม., โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน,  และโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
เสนอผู้บริหาร****(ตามสายบังคับบัญชา Flowchat)

blog           : http://kratoop.blogspot.com
Tel             : 082 138 9600
facebook     : kt sign

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ระบบงานสารบรรณ

ระบบงานสารบรรณ  :  OBEC E-officeWorksheets  for AREA
Worksheet01 ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้ระบบงาน OBEC e-office
url    :  http://portal.obec.go.th 
            ทำความเข้าใจในการ login/logout

(ชื่อผู้ใช้ : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน  : sumsin0101                 (ตัวพิมพ์เล็กนะจ๊ะ)
 มาจาก sumit  singporn วันเกิด 01/01/2515)


Worksheet02  การสร้างบันทึกข้อความ
ตัวอย่าง  บันทึกข้อความเรื่อง  แจ้งลงเวลาปฏิบัติราชการ
ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยครับ  ที่ระบบ e-office
ภารงาน          : ให้ฝึกสร้างบันทึกข้อความเรื่อง  แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศงาน............(ที่ตนสังกัด).................... ส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน และ สุมิตร  สิงห์พร

Worksheet03  :  บันทึกตั้งเรื่อง หรือบันทึกสร้างหนังสือ  สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต

ภารงาน          : ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกตั้งเรื่องเพื่อแจ้งหนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง                 :  การกำกับติดตามการบริหารงาน..............................
สาระสำคัญ     :  สพฐ.มีนโยบายให้ เขตพื้นที่กำกับติดตามงานทุกงาน
หนังสือนำส่ง   : (แนบไฟล์ .pdf)
อ้างถึง             : auto
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานการกำกับติดตามการบริหารงาน.docx
จึงเรียนมาเพื่อโปรด   ลงนามถึง  โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน  สพป.กทม. , สพม.5, และโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
เสนอผู้บริหาร****(ตามสายบังคับบัญชา Flowchat)082 138 9600

Flowchat  : assign by  signporns@gmail.com
 • ระบบการส่งหนังสือราชการของเขตพื้นที่
 • ระบบการส่งหนังสือราชการของโรงเรียน
 • ระบบการรับหนังสือราชการของเขตพื้นที่
 • ระบบการรับหนังสือราชการของโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สานฝันไร่จันทร์สุข : การจัดการน้ำสำหรับการเริ่มต้น  ผมมีปัญหามากมายที่ต้องแก้ ต้องลงมือทำ และต้องลองผิดลองถูก สำหรับการจัดการน้ำ "น้ำ" เป็นปัจจัยสำคัญ(มากๆๆๆๆ)  สำหรับทุกสรรพสิ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเกษตร

ผมเริ่มที่การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ "เบญจธารา"  เป็นเรื่องนึงที่ผมศึกษาและคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้น

 • ขั้นที่ 1 น้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค สำหรับพื้นที่ลาดเอียงในไร่ผม ผมตัดสินใจวางระบบน้ำเพื่อการอุปโภค โดยการวางระบบท่อน้ำใช้ไปยังที่สูง  รองรับน้ำโดยใช้โอ่งขนาดใหญ่ จำนวน 5-10 ใบ  ในขณะเดียวกัน ผมจะสร้างโรงเรือน สำหรับทำปุ๋ยหมักไว้โรงนึง  รองรับน้ำฝนจากชายคา ให้ผสมผสานกับน้ำจากบ่อที่ใช้เครื่องปั๊มน้ำขนาด 2HP ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้ในการปั๊มน้ำให้กับผืนไร่นาทั้งหมด
สำหรับน้ำดื่ม  เบื้องต้น ผมอาศัยการรองรับน้ำฝนจากชายคาเพิงพัก ซึ่งผมได้ร่วมแรงร่วมใจกะหลาน และครอบครัว สร้างมันขึ้นมาเป็นที่พักพิง
 • ขั้นที่ 2 น้ำสำหรับชำระล้างร่างกาย/สุขภาพ  น้ำที่ใช้อาบจะไหลราดไปในสวนยาง ส่วนที่ใช้อาบก็เป็นน้ำฝนบ้าง และน้ำจากการอุปโภคบ้าง ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องการทำระบบกรองน้ำใช้  โดยใช้ทรัพยากรง่าย ๆ คือ  โอ่งต่างระดับ แล้วใช้ระบบการกรองที่เคยได้เล่าเรียนมาครับ
 • ขั้นที่ 3 น้ำเพื่อพืชพรรณทางการเกษตร  
 •     ชั้นที่ 4 น้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ / สัตว์เลี้ยง
 •     ชั้นที่ 5 น้ำที่คืนสู่ธรรมชาติ / สร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน
หมายเหตุ
ลักษณะการัดการน้ำแบบเบญจธารา คือ การนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น น้ำที่เราอาบน้ำสามารถนำไปรดต้นไม้ได้ หรือปล่อยลงสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำได้ เช่น บ่อปลา บ่อเลี้ยงเป็ดเพราะน้ำยังสะอาดอยู่ และน้ำในบ่อสัตว์น้ำก็สามารถปล่อยสู่ต้นไม้และธรรมชาติได้ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นต่อไป

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ป่าคืนชีวิต ::: ป่า 5 ระดับ

ป่าคืนชีวิต : ป่า 5 ระดับ @The Legacy Riverkaew Resort

ที่นี่...แมกไม้นานาพรรณจริง ๆ  ทั้งพืชระดับสูง  ระดับกลาง  บนดิน  และไม้ใต้ดิน.....  ทำให้นึกถึงหลักของพ่ออยู่หัว....ป่า  5 ระดับ


ปลูกป่า 5 ระดับ เป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิด ให้อยู่ในแปลงเดียวกัน หลุมเดียวกัน แต่มีความสูงต่างระดับกัน โดยอาศัยลักษณะความแตกต่างของพืช ที่มีความสูงต่ำมาปลูกร่วมกันในแปลงเดียวกัน เกิดการเกื้อกูลกันเหมือนป่าธรรมชาติ ทำให้เกิดประโยชน์หลายอย่างและสามารถใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
การจัดการพืชและน้ำเป็น 5 ระดับ
การปลูกพืช 5 ชั้น เรียกว่า เบญจเกษตร
 • ระดับที่ 1 ปลูกพืชที่มีหัวฝังดิน เช่น ขิง ข่า หัวหอม กระเทียม สายบัว เผือก มัน ฯลฯ โดยจะปลูกพวกพืชหัว เพื่อเป็นอาหาร ได้แก่มันสำประหลัง มันเทศ
 • ระดับที่ 2 ปลูกไม้เลื้อย เช่น บวบ น้ำเต้า ถั่ว แตง มะระ ตำลึง ผักบุ้ง ฯลฯ
 • ระดับที่ 3 ปลูกไม้พันธุ์เตี้ย เป็นการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่มีทรงพุ่มเตี้ย เช่น พริก มะเขือ กะเพรา ตะไคร้ ข้าว ฟ้ารทะลายโจร ทานตะวัน ไม้ดอก พืชสมุนไพรต่างๆ ฯลฯ
 • ระดับที่ 4 ปลูกไม้ระดับกลาง เป็นชั้นที่มีความสูงเป็นรองกลุ่มไม้ยืนต้น เช่น ขี้เหล็ก มะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ ขนุน ทุเรียน มะม่วง ดอกแค กล้วย ชะอม พืชไร่ พืชสวน ทุกชนิด ฯลฯ
 • ระดับที่ 5 ต้นไม้ทรงสูง อยู่ในอากาศ ในกลุ่มนี้จะปลูกไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้นซึ่งเป็นไม้ติดแผ่นดิน ช่วยรักษาระบบนิเวศน์ อีกทั้งเป็นการออมเพื่ออนาคตสำหรับตนเอง และลูกหลาน เช่น ตะเคียน ยางนา มะค่า มะฮอกกานี ประดู่ ต้นสักฯลฯ
ที่สำคัญในการปลูกพืชในสวนของเรานั้นให้ยึดหลักการใช้ประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญ โดยแยกประโยชน์ได้ดังนี้
การปลูกพืช 5 ระดับ โดยการปลูกพืชตามความสูงระดับต่างกัน และอยู่ร่วมกันได้ ชั้นหนึ่งอยู่สูงสุด ได้แก่ หมาก สะตอ ชั้นสอง เป็นไม้ที่มีความสูงปานกลางจำพวกไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ชั้นสามเป็นไม้สูงจากระดับพื้นไม่เกิน 3 เมตร ได้แก่ ผักเหลียง พริกไทย ชั้นสี่ ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น หน้าวัว ขิงแดง ค้างคาวดำ ว่านเพชรหึง ชั้นห้า เป็นไม้หัว ได้แก่ ข่า ขิง ตะไคร้
การปลูกพืชในลักษณะเกื้อกูลกันเช่นนี้ จะทำให้เกิดระบบนิเวศน์ซึ่งมีลักษณะคล้ายป่า พืชสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ และยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูง แม้เกษตรกรจะมีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกพืชได้หลายหลายทำให้มีรายได้ตลอดปี
การจัดการน้ำ 5 ขั้น เรียกว่า เบญจธารา
 •     ชั้นที่ 1 อุปโภค / บริโภค
 •     ชั้นที่ 2 สุขภาพชำระล้างร่างกาย
 •     ชั้นที่ 3 พืชพันธุ์ทางการเกษตร
 •     ชั้นที่ 4 เลี้ยงสัตว์น้ำ / สัตว์เลี้ยง
 •     ชั้นที่ 5 คืนสู่ธรรมชาติ / สร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน
ลักษณะการัดการน้ำแบบเบญจธารา คือ การนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น น้ำที่เราอาบน้ำสามารถนำไปรดต้นไม้ได้ หรือปล่อยลงสู่แหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำได้ เช่น บ่อปลา บ่อเลี้ยงเป็ดเพราะน้ำยังสะอาดอยู่ และน้ำในบ่อสัตว์น้ำก็สามารถปล่อยสู่ต้นไม้และธรรมชาติได้ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นต่อไป

เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว์  รีสอร์ท  กาญจนบุรี  มีที่พักกว่าสองร้อยหลังแต่ละหลังมีสองห้องพัก  ระหว่างบ้านแต่ละหลังยืนต้นด้วยแมกไม้ ซึ่งไม่ใช่ไม้ที่เกิดเองโดยธรรมชาติ แต่เป็นการเนรมิต และปลูกขึ้นโดยความต้ังใจ
 ....

ผมเริ่มวันใหม่ราวๆ หกโมงเช้า  ที่นี่อากาศ และบรรยากาศดีมาก ผมเริ่มด้วยการออกไปสัมผัสธรรมชาติ แมกไม้ และสายน้ำแควน้อยที่อยู่ใกล้ ๆ ที่พัก  ผมตั้งจิตและถ่ายเทความคิดถึง ผูกพัน และห่วงใยไปหาผู้เป็นที่รัก  นานแล้วที่ผมไม่ได้วิ่งเบาๆๆ  ผ่อนคลาย  ผมเหนื่อยล้ากับการใช้ชีวิตมากๆๆ  ผมพยายามที่จะใช้หลักปรัชญาฯ  ชีวิตของพ่ออยู่หัว  "สติ"  อย่างมากๆ  ในแต่ละวัน  ...  วันนี้ผมได้มีโอกาสพิเศษที่จะได้หายใจลึกๆๆๆ  ยาวๆๆๆ   ได้บิดเนื้อตัว....  โอ...มันช่างปวดเมื่อยเหลือเกิน  อาการไม่ค่อยดีนัก  ทำงานหนัก ๆ ขับรถไกล ๆ และก็มาพักห้องแอร์    หวัดคัดจมูกอีกตามที่เคยเป็น  ผมดื่มน้ำกว่าสองแก้วแต่เช้า อืม มันรู้สึกดีมาก ๆ
...วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สวนเกษตร : คืนชีวิตให้ผืนดิน

2556
ปีนี้ผมได้ผืนดินแปลงใหม่มาเกือบ ๆ 20 ไร่เศษ   ผมต้องเปิดตำรา "พอเพียง " อีกครั้ง  ปัญหาในใจผมมีมากมายเหลือเกิน....
จะทำอย่างไร....จึงจะคืนชีวิตให้ผืนแผ่นดินผืนนี้
จะทำอย่างไร....เราถึงจะนำความพอเพียง มาพัฒนาผืนดินผืนนี้ได้
จะทำอย่างไร....เราจะพอมีรายได้จากผืนดินผืนนี้ เพื่อรักษาสมดุลในการใช้ชีวิต  อยู่บนโลกใบนี้ ที่นับวันจะวิ่งโลดไปตามกระแสแห่งการทำลายล้าง....

.....อีกมากมาย  ในหัวของผม.....
แม่สุข  ผู้ให้ชีวิตและจิตวิญญาณแก่ผม และเป็นทุกสิ่งให้ผม

....ผมเลือกที่จะทำสวนยาง....../// ผสมผสานกับพืชคลุมดินที่จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดิน
//// ผมต้องสร้างแหล่งน้ำ  ที่จะคืนความชุ่มชื้น และหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับสรรพสิ่ง  ////  ผมควรจะสร้างวัฎจักรของสิ่งมีชีวิตให้กลับมา ผมเลือกที่จะเลี้ยงหมูป่าสักคอกนึง //////   ทำที่พักเล็กๆๆๆ  ไว้พักพิง  /////


เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่ง  ที่พ่อหลวงได้ประทานความรู้เรื่องนี้ไว้สมบูรณ์ยิ่ง   แต่เราจะมีปัญญานำมาพัฒนา ////  ปรับใช้ให้ถูกต้องใหม

ผมเริ่มก้าวแล้ว
สวนยาง อายุ 7 ปี เต็ม ที่ผมเริ่มปลูกเพื่อคืนผืนป่า
ตะวันชิงพลบที่สวน

ก้าวที่กล้า...ท้าทายฝัน
สิ่งแรกที่ผมทำ(ก้าวแรก)


ม.ค.-เม.ย. 56  ผมเพาะกล้ายาง (ลดต้นทุนในการการซื้อกล้ายาง)   เป้าหมายผมอยู่ที่ 1000 ต้น ผมเลือกที่จะเพาะจาก "ยางตาเขียว"  ผมเรียนรู้ และค้นหาผู้รู้ ผมจึงลงมือทำครับ
กล้ายางรุ่นแรกที่ผมเพาะ
หลานและป้า แรงงานที่ทุ่มเทให้

กล้ายางเติบโตแล้ว

ก้าวที่สองรองรับฝันที่งดงาม

...แหล่งน้ำ.... คือสิ่งที่ติดอยู่ในหัวผมมาตลอด  คำสอนของพ่ออยู่หัวก้องอยู่ในใจ....
....ผมตัดสินใจขุดบ่อขนาดย่อยๆๆๆ   ค่าขุดรวมๆๆๆ  40,000 ขนาด 40x15x7 ม.  และบ่อปลาเล็ก ๆ ข้างแปลงนา
....มันคือสายน้ำที่จะหล่อเลี้ยงทุกชีวิต บนผืนดินแผ่นนี้
แม็คโฮ ...ผู้พลิกแผ่นดินเป็นแหล่งน้ำอันอุดม

ก้าวที่สามก็ตามมา
มี.ค. 56
ปัญหาที่ดินแปลงใหม่ก็คือ  ที่มีความรกร้าง มีการทำเกษตรแบบทำลาย(ปลูกมัน,น้ำชะล้างผิวดิน, ฯลฯ) มีป่ารกๆๆ อีกมากมาย  ....
ผมตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนโต.....ผมออกรถไถคูโบต้า(ใหม่เอี่ยม)  รุ่น 4708 (ดาวน์)  มันเหมาะมากสำหรับทุกๆๆๆ  งาน  ผมศึกษา และหาข้อมูล ตัดสินใจในเวลาไม่นาน
.....ผมมีคนขับให้   นายเข็ม  หลานชายที่ผมเกื้อกูลเขามา  และเขาก็มีประสบการณ์มากๆๆ ในด้านนี้อยู่แล้ว...เราจึง สร้างฝันร่วมกัน

หลานเข็ม โชเฟอร์ ที่มากประสบการณ์
ปรับแต่งสวนยาง อายุ 1 ปีเต็ม (ปลูกเมื่อ พ.ค. 55)


.... เราเริ่มปรับที่ปรับทาง โดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเลย
.....ผมตัดสินใจทำไร่อ้อยกว่า15 ไร่  หวังว่าจะเป็นทุนสำรอง ในการจ่ายค่างวดรถไถ
สวนอ้อย พันธุ์ K2000 
....
เพียรสร้าง...สวนยางแห่งชีวิต

ตอนที่ถ่ายอายุ 8 เดือน 

พืชคลุมดิน คืนความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์

แปลงนา....  เล็ก ๆๆๆๆ  แต่พอแต่ให้เราอิ่มท้องทั้งครอบครัว  เพื่อนพ้อง และทุกๆๆๆ คนที่มาเยือน

ที่พักพิง...ไร่จันทร์สุข

>>> อาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 56
....ผมตัดสินใจ ปลูกเพิงหมาแหงนหลังเล็กๆๆๆ   ออกแบบไว้ต่อเติมอีกมากมาย.....
แบบแปลนเพิงพักของเรา
7 eleven เพิงพัก และต้อนรับแขกผู้มาเยือน
เส้นทางการเดินทาง
ที่ตั้ง 166 ม.16 บ้านโนนกะบาก ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
เดินทางตามเส้นทาง หนองบัวแดง-บ้านโหล่น   ระยะทางประมาณ 34 กม.
ดู ไร่อิ่มสุข ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
กำลังใจโดย....

กลุ่มต้นบุญ.....https://www.facebook.com/groups/tonboon/

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ต้นมะฮ๊อกกานี กำลังโตแล้วนะ  ปลูกแซมไว้ใสสวนยาง.....